93.443.24.33
C/Tapioles, 27. Local
08004, Barcelona

Atenció a les Persones

ATENCIÓ A LES PERSONES

GRUP DE PARES

Els Grups Socioeducatius d'Atenció Familiar són un servei que la Fundació ofereix a les famílies i tutors de persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquests Grups es presenten com un conjunt de reunions, activitats i trobades entre les treballadores socials de l'entitat i grups de familiars, tutors o cuidadors de les persones amb discapacitat intel·lectual.

A aquestes trobades, segons la temàtica de cada sessió, es contacta amb experts que puguin assessorar, guiar i col·laborar amb les necessitats dels familiars, tutors i cuidadors.

RESPIR

El RESPIR és un servei que ofereix suport a les famílies en l'atenció i cura de les persones amb discapacitat que tenen a càrrec.

A través d'aquest servei es col·labora amb les famílies en les tasques de cura continuada, promovent el desenvolupament d'una vida familiar i social el més satisfactòria possible.
El programa es desenvolupa en diverses modalitats
  • Estada residencial: es realitzen tasques d'acollida segons les necessitats familiars.
  • Estades de lleure: s'organitzen en col·laboració amb altres entitats estades en cases de colònies, albergs i hotels, acompanyats d'un equip de professionals del sector.
  • Dia de RESPIR: són estades esporàdiques en una llar residència per necessitats d'urgència de la família cuidadora.
  • Servei d'acompanyament: servei dedicat a l'acompanyament de la persona amb discapacitat per la realització de visites mèdiques o altres necessitats.
  • Atenció Domiciliària: servei de desplaçament d'un professional a la pròpia llar familiar.

ASSESORAMENT JURÍDIC

A l'entitat disposem d'un DEPARTAMENT JURÍDIC que dedica els seus esforços en assessorar les famílies i les persones amb discapacitat intel·lectual sobre tot allò que els pugui afectar en l'àrea legal.
  • Processos d'Incapacitació
  • Protecció del Patrimoni
  • Testaments
  • Altres consultes i dubtes jurídiques
Share by: