93.443.24.33
C/Tapioles, 27. Local
08004, Barcelona

Formació

Formació

Es realitzen sessions de Formació adaptades a les necessitats dels professionals d'atenció a les persones amb discapacitat.

Durant el 2016 s'han realitzat cursos de formació:
- Curs de cuina per a persones amb discapacitat intel·lectual.
- Curs de formació en tasques a la llar per a persones amb discapacitat.
- Curs d'Oci Terapèutic per a persones amb discapacitat.
- Curs de formació en manipulació dels instruments en neteja.
- Curs de formació i reciclatge en Neteja.
- Curs de Riscos Laborals.
- Curs de pràctiques i perfeccionament de les tasques de manipulats.

Share by: